Om Cookies & Integritetspolicy.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter,
vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 

Vi använder cookies!
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av dem. Du ska även få möjlighet att förhindra lagring av cookies på din dator om så önskas.

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker webbplatser som använder cookies. Nästa gång du besöker en webbplats som har sparat ner en cookie på din dator, läser webbplatsen automatiskt av din cookie för att sedan visa sidorna enligt dina inställningar.

Vi på DiamondSweden använder cookies för att samla in besökarstatistik med hjälp av Google Analytics, denna data används sedan för att utveckla våra tjänster. Utöver Google Analytics använder vi också till och från tjänster som WordPress och liknande tjänster för att hålla koll på att vår site fungerar som den ska.

Om du inte vill spara ner cookies i din dator kan du ändra dina inställningar i din webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox eller Opera). Om du vill kontrollera vilka cookies som används på vår webb rekommenderar vi verktyget Cookie Inspector som finns att ladda ner för användare av webbläsaren Google Chrome.

Informationen avser bestämmelser i lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli 2011 samt GDPR (General Data Protection Regulation) – en ny EU-förordning.

 

Vår hantering av personuppgifter
Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster
som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att svara på offertförfrågningar,
leverera beställningar, tillhandahålla kringtjänster, ge dig en bättre upplevelse, förbättra vårt utbud och ge
erbjudanden som passar dina behov.

 

När du blir kund hos Diamond Sweden (Memento Mori AB)
samlar vi in följande kontaktuppgifter på de informationen ni uppger;
Kontaktuppgifter
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer.
Information om era beställningar

Vi sparar även data om beställningar som dessa kontaktpersoner gjort och de data som förknippas med
beställningen såsom korrekturgodkännande och leveransadress.

 

Offertförfrågningar
När ni kontaktar oss med offertförfrågningar samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna
hjälpa er på bästa sätt, vi sparar offerterna en kort tid och underlagen för att på bästa sätt kunna hjälpa er vid uppdaterade framtida förfrågningar.

Så här samlar vi in personuppgifter
Vi samlar in och behandlar data som:
• Du uppger själv när du blir kund hos oss.
• Du uppger när du kontaktar oss i form av chat, e-post och vid möten.
• Samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Det här använder vi personuppgifter till
För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:
• Krav för att fullgöra avtalet med er.
• Krav för att fullgöra en för DiamondSweden rättslig förpliktelse.
• Behandlingen ligger i både ditt och DiamondSweden’s intresse.
• Samtycke från dig för just den behandlingen.

 

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar
du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

 

Leverans av beställningar
Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera era beställningar,
svara på och tillhandahålla offerter, ge produktinformation och informera om erbjudanden. Vi behandlar också
personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de produkter och tjänster ni köper.
Laglig grund: Intresseavvägning och fullgörande av avtal.

Leverantörer
Vi lämnar dina personuppgifter till våra leverantörer i den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet samt fullgöra våra skyldigheter egenskap av arbetsgivare.

Partners och underleverantörer
Vi minimerar de personuppgifter som delas med våra partners. Vid direktleveranser delas i förekommande fall
leveransadresser till dessa underleverantörer. Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina
personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet.
Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.

Vi kan enligt nedanstående syften komma att dela data till följande partners:

Fortnox: bokföring och fakturering.
Wasa Kredit
Ikano Bank
Edge Gain
DHL
DB Schenker
Produktleverantör (vid direkta leveranser)

Myndigheter
På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter.

Lagstadgade skyldigheter
Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.
Laglig grund: Rättslig förpliktelse.

 

Så här länge sparar vi personuppgifter
Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen.

Så här skyddar vi dina personuppgifter
Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som
exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Skyddet implementeras med systematiska,
organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet. DiamondSwedens ́s
personal är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.

 

Du bestämmer över dina personuppgifter
Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga att du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt
vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.
Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna leverera den service och tillhandahålla våra
tjänster och produkter till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan
tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig.

 

Diamond Sweden har personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga av sina personuppgiftsbiträden och säkerställer att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med GDPR.