Innovation plus - Statisk +4 +6 - UT14/A4 , 1400x980x1237