Innovation plus - Statisk +4 +6 - UT29/A4 , 2900x980x1237