Description

Kapacitet: 15 x 2/1 GN
Antal portioner per dag: 300–500
Längsgående beskickning: 2/1, 1/1 GN
Bredd: 1082 mm
Djup: 1117 mm
Höjd: 1807 mm
Vattentillopp: R 3/4 ”
Vattenutlopp: DN 50
Vattentryck: 1,0 – 6,0 bar
Vikt: 379 kg
Anslutningsvärde el: 2,2 kW
Säkring: 1 x 16 A.
Nätanslutning: 1 x 16 A.
Gastillförsel / gasanslutning: 3/4 “IG
Naturgas / gasol LPG

Maximal nominell värmebelastning: 80 kW / 80 kW
Effekt ”Varmluft”: 80 kW / 80 kW
Effekt ”Ångkokning”: 51 kW / 51 kW
Mer om källtextenKälltexten krävs om du vill ha ytterligare information om översättningen
Skicka feedback
Sidopaneler