Description

 • Kapacitet: 8 x 1/1 GN
  Antal portioner per dag: 80–150
  Längsgående beskickning: 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
  Bredd: 850 mm
  Djup: 842 mm
  Höjd: 1014 mm
  Vattentillopp: R 3/4 ”
  Vattenutlopp: DN 50
  Vattentryck: 1,0 – 6,0 bar
  Vikt: 155 kg
  Anslutningsvärde el: 0,9 kW
  Säkring: 1 x 16 A.
  Nätanslutning: 1 x 16 A.
  Gastillförsel / gasanslutning: 3/4 “IG
  Naturgas / gasol LPG

  Max nominell värmebelastning: 22 kW / 22 kW
  Effekt ”Varmluft”: 22 kW / 22 kW
  Effekt ”Ångkokning”: 20 kW / 20 kW